----@"""""@----

----@"""""@----
----@"""""@----

-----( "-" )-----

---(#)MisU(#)---

-----(#) (#)-----

----@"""""@----

-----( "-" )-----

(#)This Much(#)

-----(#) (#)-----
  

Sep, 07 2013     143 chars (1 sms)     1277 views       Ascii

more Ascii SMS Messages

Just 4 u..
I ve built a
" Taj Mahal "

(*) ,c (*)
i:i ( ) i:i
i:i .:::!!!!!!:::.i:i
i:i.ii..:"""""""":.ii.i:i
;****;
o( @..@ )o
"(---)"
Paichan kaun?


Bandar bi nai,


Monkey bhi nai,


Tumhare bachpan ki photo hai.
|----|-
| ''.o
| /|\ Phaansi
| JL
|
|
|

ye bhi teri tara bohot kam sMs karta tha ry.
Dekh apun latka dala salay ko...!!
More................
(”)….(”)
( ‘ o ‘ )
(”)–(”)
(””’)-(””’)
I Love You
./ \\
( \\ ) one for the friendship
?.Y..
. |`?

./ \\
( \\ ) One for the money.
?.Y.
. |`?

./ \\
( \\ ) One for the happiness
?.Y.
. |`?

./ \\
( \\ ) One for the popularity
?.Y.
. |`?
00:03
00:02
00:01
00:00
( ( ( ( ( ( BOOM ) ) ) ) ) )
=* = * = * = * = * = * = *
GooD MoRnInG *
HaVe a NiCe Day!
:('','')
oye hello
.!!.
('','')
sun rahe ho ke
.!!. nahi?
('','')
humko
.!!. Yaad


Apke padosi
karenge..kya....?
o Keep
-l- on
/ > dancing

o Keep
-l- on
< > dancing

o Keep
-l- on
< \ dancing

o Keep
-l- on
< > dancing
Yeh DOSTI...Hum
NehinTorenge,Torenge..
Dum Magar
,, ..:::
(.")(",) Tera Sath
/A> Na..
JL JL

CHORENGE!!!
,.,.,
c ''c'' c
>'' <
COR BLIMEY!
,.,.,
.''c'' .
>'' <
DID U FART?
,..,
c" .)
>'' <
WHAT A SMELL!
,.,,
" .)
'' <
I''M OUTTA HERE
,,,
.)
C YA. . !
(? _; ( (? ( )- _; ( ( )- (? - _; ( (? - ( ) - _; ( ( ) - (? _; ( (? I miss u Like Crazy
/),,/)
( '' ; '' )
(,,)-(,,)
Kiss me
/),, /)
( ; '' )
(,,)-(,,)
Here
/) ,,/)
( '' ; )
(,,)-(,,)
Here /)
( * ) & here! (,,)-(,,)